El Montseny

Quin bon record que tinc d’aquest reportage per a la Revista Cap Catalogne ! Joan Miquel Touron em va presentar en Marti Boada i vam marxar cap al cim tot i aprofitant de secrets culinaris no tant ben guardats, ja que en parlem a tothom. En Joan Miquel em va dir, és una montanya d’aïgua. Cert però, hi ha més coses i de força bones. Vistes, bon aire i gastronomia del més alt nivell. M’ha encantat !

Quel bon souvenir que ce reportage pour la revue Cap Catalogne. Avec l’ami Joan Miquel Touron qui m’a présenté Marti Boada, spécialiste des lieux, nous somme partis à l’assaut du Montseny. Et nous avons atteints des sommets de gastronomie et de franche camaraderie. Endroit magique qui mérite largement de sortir de l’autoroute au niveau de Sant Celoni et de se diriger vers Santa Fe del Montseny.